Ga:2 ansvarig

Ga:2 Vattenförsörjningen

Aktuellt

 

OBS! Norrtälje kommuns driftsentreprenör för dem som kopplat in det kommunala vattnet är Veolia: E-post: kontakt@Veolia.com Telefon:0176-208590

 

 

 

 

Nu har avvecklingen utav G:a2 och 3 startat med inlämning av avvecklingsplan till Lantmäteriet.

Nu är det Landmäteriet som bestämmer takten på själva borttagandet av G:a2 och G:a3 från Envikens samfällighetsförening.

Bäddarna inom G:a3 kommer att vara avvecklade helt till sista november om inget oförutsett händer.

I dagsläget så är bäddarna 3 tom 10 helt avvecklat, så det återstår bara bädd 1 och 2.

 

 

 

 

 

Envikens

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Copyright ® 2015 Enviken.net