Ga:3 ansvarig

Christer Welander

c.welander@telia.com

Tel: 070-935 62 58

Ga:3 Gemensamma infiltrationsbäddarna

Aktuellt

Nu har avvecklingen utav G:a2 och 3 startat med inlämning av avvecklingsplan till

Lantmäteriet.

Nu är det Lantmäteriet som bestämmer takten på själva borttagandet av G:a2 och G:a3 från Envikens samfällighetsförening.

Bäddarna inom G:a3 kommer att vara avvecklade helt till sista november om inget oförutsett händer.

I dagsläget så är bäddarna 3 tom 10 helt avveckalt, så det återstår bara bädd 1 och 2.

 

Envikens

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Copyright ® 2015 Enviken.net