Ga:4 ansvarig

Johan Jarbrant

johan.jarbrant@gmail.com

072-011 66 03

Ga:4 Vägar och stigar

Efter att grävning för kommunalt V/A i vårt område nu är klart och att vi under en tid tillbaka endast lagat de mest akuta skadorna, kommer ny beläggning av makadam och dammbindning av våra grusvägar att läggas ut. Stora delar av motionsslingan med start vid Enviksgården har fått nytt flis. en plab för stigar och diken kommer att ses över och åtgärdas vartefter.

Tänk på att hålla nere hastigheten och att högerregeln gäller inom området. Enviksvägen (väg 1) och Forsavägen (väg 20) är inga huvudleder.

FRI SIKT I VÅRA VÄGKORSNINGAR!!!!

Maxhöjd 80 cm över vägbanan på häckar, staket mm.

10 meter fri sikt åt alla håll från vägkorsning gäller.

Det åligger fastighetsägaren att hålla sikten i korsningar fri från

skymmande vegetation.

Skymd sikt innebär fara för alla, i synnerhet barnen.

TÄNK PÅ OLYCKSRISKEN!

Mopeder, motorcyklar, snöskoter och fyrhjulingar får inte köras på

våra stigar, badplatsen eller i skogs- och grönområden. Ej heller är ridning tillåten.

Aktuellt

Copyright ® 2015 Enviken.net

Envikens

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING