Miljö-och grannsamverkans ansvarig:

Johan Jarbrant

johan.jarbrant@gmail.com 072-011 66 03

Grannsamverkan

Envikens samfällighet är anslutna till Grannsamverkan, ett samarbete med närpolisen med syfte att de boende tillsammans medverkar till ett tryggare boende med minskad vardagsbrottslighet.

 

Via de skyltar som finns utsatta i området signalerar vi att vi har Grannsamverkan i området.

Grannsamverkan ställer också krav på oss boende att:

 1. Ha kontroll över värdesaker genom att föra inventarieförteckning

eller fotografera/videofilma bostaden. Det blir så mycket enklare

om olyckan är framme och saker försvinner.

 

2. Märka stöldbegärlig egendom.

 

3. Meddela grannar om du är bortrest mer än några dagar.

 

4. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt.

 

5. Vara vaksam och kontakta polisen och/eller grannsamverkans-

ansvarig om du ser något som är "fel".

 

6. Meddela grannsamverkansansvarig om du drabbas av

stöld/inbrott eller skadegörelse.

 

 

Se även www.samverkanmotbrott.nu

Tips

Tänk på att inte lämna värdefulla saker synliga utifrån när ni lämnar huset.

En boende i området lät kameran ligga synlig från fönstret. Tjuvar tog sig in via fönstret och stal kameran.

 "Tillfället gör tjuven"

Copyright ® 2015 Enviken.net

Envikens

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING