Envikens samfällighet

Skogs- och ängsmarker (G:a 1)

Vi har 137 ha skog och ängsmarker inom samfällighetens markområde.

 

Enligt vår skogsvårdsplan gallrar och röjer vi vid behov. Avverka får vi däremot inte göra.

 

Tänk på att du inte kan ta ned träd på vår gemensamma mark! Om det finns träd på allmän mark som står illa ska du ta kontakt med ansvarig i styrelsen. 

 

Ängarna brukas inte men vi slår av dem varje höst.

 

AnsvarigGunnar Almeling


gunnar.almeling@gmail.com


070-671 51 89

Kontakt:Servicetelefon: 073-919 61 08

för felanmälan och frågor som avser

föreningens tekniska installationer

som vägar och Enviksgården.

Föreningens adress:Envikens samfällighet

Föreningslådan

761 11 Bergshamra


e-post: webmaster@enviken.net