Vatten och avlopp

Envikens samfällighet

Vatten och avlopp (G:a 2 och G:a 3)

Nu har avvecklingen av G:a 2 och G:a 3 startat.

Avvecklingsplan är inlämnad till Lantmäteriet.

 

Infiltrationsbäddarna har grävs bort.

 

Kommunalt vatten och avlopp

Norrtälje kommun sköter drift och underhåll för vårt kommunala vatten och avlopp. 

Kommunens VA-drift når du på telefon: 0176-28 33 00.

Länk till hemsidan

Ansvarig


Christer Welander

c.welander@telia.com


070-935 62 58

Föreningens adress:

 

Envikens samfällighet

Föreningslådan

761 11 Bergshamra

 

e-post: info@enviken.net