Vatten och avlopp

Vatten och avlopp (G:a 2 och G:a 3)

Avveckling av G:a 2 och G:a 3

Avvecklingsplan är inlämnad till Lantmäteriet som bestämmer takten på själva borttagandet av G:a2 och G:a3 från Envikens samfällighetsförening.

 

Infiltrationsbäddarna har grävts bort. 

 

Kommunalt vatten och avlopp

Norrtälje kommun sköter drift och underhåll för vårt kommunala vatten och avlopp. 

Kommunens VA-drift når du på telefon: 0176-28 33 00.

Länk till hemsidan

Ansvarig


Helena Brandell

helena.brandell@gmail.com


072-556 04 91

Föreningens adress:

 

Envikens samfällighet

Föreningslådan

761 11 Bergshamra

 

e-post: info@enviken.net

Länk till Envikens anslagstavla på Facebook