Grannsamverkan

Grannsamverkan

Envikens samfällighet är anslutna till Grannsamverkan, ett samarbete med närpolisen med syfte att de boende tillsammans medverkar till ett tryggare boende med minskad vardagsbrottslighet.


Via de skyltar som finns utsatta i området signalerar vi att vi har Grannsamverkan i området.


Grannsamverkan ställer också krav på oss boende att:


Ha kontroll över värdesaker genom att föra inventarieförteckning eller fotografera/videofilma bostaden. Det blir så mycket enklare om olyckan är framme och saker försvinner.


Märka stöldbegärlig egendom.


Meddela grannar om du är bortrest mer än några dagar.


Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt.


Vara vaksam och kontakta polisen och/eller grannsamverkansansvarig om du ser något som är "fel.


Meddela grannsamverkansansvarig om du drabbas av stöld/inbrott eller skadegörelse.


Se även www.samverkanmotbrott.nu

Ansvarig


Gunn Östlund

gunn.ostlund@gmail.com


070- 788 61 98

Föreningens adress:

 

Envikens samfällighet

Föreningslådan

761 11 Bergshamra

 

e-post: info@enviken.net

Länk till Envikens anslagstavla på Facebook