Grannsamverkan

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra vårt område mindre attraktivt för brottslig verksamhet, genom ökad uppmärksamhet från oss boende i Enviken samt att få kunskap om hur vi bäst skyddar oss och försvårar för tjuvar, och därmed öka vår tryghet och trivsel.


Uppmärksamhet och engagemang i att tillsammans hjälpas åt för att förhindra brott i vårt bostadsområde utgör grunden för Grannsamverkan. Det innebär att vi alla i Enviken är uppmärksamma på vilka som rör sig i området, noterar det som verkar misstänkt eller konstigt och tillkallar polis vid pågående brottslig aktivitet.


En utvärdering av Grannsamverkans effekter (gjord 2019 av Peter Lindström, docent Malmö Högskola/Polisen) visar på 36% minskning av inbrott med Grannsamverkan jämfört med kontrollområden. Resultatet är tydligt. Grannsamverkan gör skillnad. Utvärderingen visar även på andra positiva effekter så som en minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden samt en ökad effekt genom ingripande av Polis.


Det finns fyra minimikrav som behöver vara uppfyllda för att nå framgång i Grannsamverkan.


   1.  Var allmänt vaksam och kontakta polisen på 11414 vid något misstänkt och 

        på 112 vid pågående brott.

   2.  Meddela dina grannar om du är bortrest.

   3.  Förvara värdesaker på ett betryggande sätt - det finns inga "bra ställen"

        som tjuven inte hittar.

   4.  Var förtrogen med de brottsförebyggande tipsen.Grannsamverkan digitalt via appen "Grannsamverkan".


Envikens samfällighetsförening har nu en Grannsamverkansgrupp digitalt. Gruppen är öppenför alla att gå med i.


Du som vill delta i Envikens grannsamverkan:

¤laddar ner appen via, - https//samverkanmotbrott.se

¤sök sedan efter befintlig grupp, EB (Envikens samfällighet Bergshamra)

¤skicka ansökan om medlemsskap


VÄLKOMNA! Tillsammans gör vi Enviken trygg och mindre attraktiv för tjuvar.

Vägfördelning per kvarter

Karta

Ansvarig


Jessica Riddersholm

jessica.riddersholm@hotmail.com


070-267 62 09