Grannsamverkan

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra vårt område mindre attraktivt för brottslig verksamhet. Detta kan ske genom ökad uppmärksamhet från oss boende i Enviken. Genom grannsamverkan kan vi också få kunskap om hur vi bäst skyddar oss och försvårar för tjuvar, och därmed ökar vår trygghet och trivsel i området.


Brottsförebyggande rådet (Brå) har genom en utvärdering av en rad studier om hur Grannsamverkan fungerar funnit att grannsamverkan minskar brottsligheten med i genomsnitt 26%.


Inom samfälligheten har vi delat upp området Enviken i 8 kvarter (se bilaga, "Vägfördelning per kvarter"). Vår målsättning är att det i varje kvarter finns ett eller två kvartersombud.


Du som kan tänka dig att vara grannsamverkansombud, hör av dig till styrelsen på, info@enviken.net eller direkt till grannsamverkansansvarig, Gunn Östlund.


Utbildning av grannsamverkansombud får vi genom Norrtälje polisen.


Vägfördelning per kvarter

Karta

Ansvarig


Gunn Östlund

gunn.ostlund@gmail.com


070- 788 61 98

Föreningens adress:

 

Envikens samfällighet

Föreningslådan

761 11 Bergshamra

 

e-post: info@enviken.net

Länk till Envikens anslagstavla på Facebook