Vägar och stigar

Vägar och stigar (G:a 4)

Vi har 1 mil väg i området som vi sköter om både sommar- och vintertid.

 

Sommartid sladdas och skrapas vägarna vid behov.

 

Vintertid börjar vi ploga när det blivit 10 cm snö.

Snöar det mindre än 10 cm kommer vägar ändå att åtgärdas när snöfallet upphört. Sandning sker vid kraftig ishalka. Backarna sandar vi även vid plogning.

 

Sand finns vid Kojan (traktorn) på Enviksvägen. 

 

Två sandlådor finns i backen på Västanvindvägen och en på såväl Oxdragarbacken, Ridvägen som Galoppbacken.

 

Ansvarig


Åke Wernström

info@enviken.net


Mobil: 070-565 13 90