Vägar och stigar

Vägar och stigar (G:a 4)

Vi har 1 mil väg i området som vi sköter om både sommar- och vintertid.

 

Sommartid sladdas och skrapas vägarna vid behov.

 

Vintertid börjar vi ploga när det blivit 10 cm snö.

Snöar det mindre än 10 cm kommer vägar ändå att åtgärdas när snöfallet upphört. Sandning sker vid kraftig ishalka. Backarna sandar vi även vid plogning.

 

Sand finns vid Kojan (traktorn) på Enviksvägen. 

 

Två sandlådor finns i backen på Västanvindvägen och en på såväl Oxdragarbacken, Ridvägen som Galoppbacken.

 

Ansvarig


Lena Guddal

lenala72@outlook.com


072-214 68 38


Föreningens adress:

 

Envikens samfällighet

Föreningslådan

761 11 Bergshamra

 

e-post: info@enviken.net

Länk till Envikens anslagstavla på Facebook