Skog och ängar

Skogs- och ängsmarker (G:a 1)

Vi har 137 ha skog och ängsmarker inom samfällighetens markområde.

 

Enligt vår skogsvårdsplan gallrar och röjer vi vid behov. Avverka får vi däremot inte göra.

 

Tänk på att du inte kan ta ned träd på vår gemensamma mark! Om det finns träd på allmän mark som står illa ska du ta kontakt med ansvarig i styrelsen. 

 

Ängarna brukas inte men vi slår av dem varje höst.

 

Ansvarig


Öivind Toverud

toverudoivind@gmail.com


070-660 96 54

Föreningens adress:

 

Envikens samfällighet

Föreningslådan

761 11 Bergshamra

 

e-post: info@enviken.net

Länk till Envikens anslagstavla på Facebook