Skog och ängar

Skogs- och ängsmarker (G:a 1)

Vi har 137 ha skog och ängsmarker inom samfällighetens markområde.


Under 2020 har den 12 år gamla skogsvårds/grönområdesplanen uppdaterats av skogsstyrelsen.Grönområdesplanen över skogsmarken på Bergshamra 1:54 gäller för tiden 2020-2030 (10 år).   


Inom skogsområdena bör enligt skogsstyrelsen skötseln vara aktiv men ytterst varsam och
följa grönområdesplanen.

Skogsstyrelsen har indelat planen i 42 olika avdelningar (beroende på biologisk mångfald)
med långsiktig målsättning och förslag till åtgärder inom en period på ca 10 år.


Tänk på att du inte får ta ned träd på vår gemensamma mark ! Om det finns träd på allmän
mark som står illa till ska du ta kontakt med ansvarig i styrelsen. 
Ängarna brukas inte men vi slår av dem varje höst.

 

Ansvarig


Öivind Toverud

toverudoivind@gmail.com


070-660 96 54

Föreningens adress:

 

Envikens samfällighet

Föreningslådan

761 11 Bergshamra

 

e-post: info@enviken.net

Länk till Envikens anslagstavla på Facebook