Styrelse

   Styrelsemedlemmar

Ordförande, ansvarig G:a2 och G:a 3

Helena Brandell

Mobil: 072-556 04 91

E-post: helena.brandell@gmail.com

 

Kassör

Lillemor Nordlund

Mobil: 070-209 39 33

E-post: skarpluvan@msn.com

 

Sekreterare

Eva Bergenhill

Mobil: 073-201 40 45

E-post: eva.bergenhill@hotmail.com

 

 

Ledamot, ansvarig Ga:1

Öivind Toverud

Mobil: 070-660 96 54

E-post: toverudoivind@gmail.com 

 

Ledamot, ansvarig Ga:4

Lena Guddal

Mobil: 072-214 68 38

E-post: lenala72@outlook.com

 

Suppleant

Gunn Östlund

Mobil: 070-788 61 98

E-post: gunn.ostlund@gmail.com

Föreningens adress:

 

Envikens samfällighet

Föreningslådan

761 11 Bergshamra

 

e-post: info@enviken.net

Länk till Envikens anslagstavla på Facebook