Hem

Aktuell information


Uthyrning av Enviksgården

Nu har restriktionerna ändrats för hur många som kan träffas. Det innebär att vi åter öppnar upp för uthyrning av Enviksgårdens lokaler samt bastun.

Välkommen att boka hos Anna-Lena på telefon 073-919 61 06.


Poolområdet

Poolområdet på Enviksgården är till för medlemmarna i samfälligheten. Idag är det 427 medlemmar i den gemensamhetsanläggning som heter G:a 1 där poolen och Enviksgården ingår. Det innebär att de 41 medlemmar som idag endast tillhör G:a 4 (vägsamfälligheten) inte heller kan bada i poolen.


Vi har under förra året och även i år harft simskola veckan efter midsommar. Den är i första hand till för boendes barn eller barnbarn men även ett fåtal andra barn har deltagit. Simskolan har blivit en succé och vi kan vara stolta över alla barn som får lära sig vattenvana och att simma under simkoleveckan.


Under pandemin har det också märkts att fler hemestrar och antalet badande vid poolen har varit stort. Det är ju fantastiskt att medlemmarna i rådande tider har ett så fint område att bada vid, både poolen och strandbadet.


Diskussionen om hur vi ska "bevaka" att endast medlemmar och deras gäster badar är en återkommande fråga. Styrelsen uppmanar medlemmarna att skriva en motion till årsstämman om det finns konkreta förslag på hur detta kan lösas.


Alla medlemmar önskas en fortsatt härlig sommar!


Föreningsstämman den 12 juni 2021

Protokollet från stämman finns att läsa här.Smått & gott

Vill du bli grannsamverkansombud?

Envikens samfällighetsförening är ansluten till Grannsamverkan, ett samarbete med närpolisen med syfte att de boende tillsammans medverkar till ett tryggare boende med minskad vardagsbrottslighet.

Nu kan du anmäla dig som grannsamverkans-ombud till: info@enviken.net eller kontakta Grannsamverkansansvarig, Gunn Östlund gunn.ostlund@gmail.com


Bokning av tennisbanan

Nu kan du boka tider till tennisbanan i en bokningskalender. 

Alla medlemmar i samfälligheten har tillgång till banan när nyckel kvitterats ut.


Kalender

27 juni-1 augusti

Kiosken öppen 11-16

22 juli

Bastun öppen 17-19

22 juli

Pub-kväll 19-23

29 juli

Bastun öppen 17-19

29 juli

Pub-kväll 19-23

5 augusti

Bastun öppen 17-19

5 augusti

Pub-kväll 19-23

28 augusti kl.11

Gemensamhetsdag - Miljödag - Fågelholksbygge