Hem

Aktuell information
Den kompletta kallelsen till stämman 2024

Det fullständiga bokslutet är tyvärr inte klart på grund av byte till redovisningsbyrå och revisionsberättelsen är tyvärr också sen. Så snart det är möjligt kommer kallelsen att publiseras här.Föreningsstämma 2024

Välkomna på föreningsstämma Lördag 23 mars kl.11.00 på Enviksgården. Kallelsen skickas ut via post drygt 3 veckor innan stämman.Information om sökt marklov

På vår gemensamma fastighet Bergshamra 1:54 finns ca 77ha skogsmark. Till stöd för skötsel av skogen togs en Grönområdesplan fram 2020. (Planen finns på hemsidan under rubriken Skog och ängar). Då det är ett stort och tidskrävande arbete för föreningens fastighetsskötare att sköta skogen, har styrelsen varit i kontakt med Holmen och Mellanskog med förfrågan om de kan åta sig att utifrån Grönområdesplanens

skogsskötsel. De har varit och inspekterat skogen och lämnat besked vilka områden de kan åta sig skötsel.

Enligt detaljplanen för vårt område får endast enstaka träd tas ned utan marklov. Därav det sökta marklovet.
Information till er som bor på hörntomt/bor i en korsning

norrtälje kommuns regler vad det gäller växtlighet utmed våra vägar finns här.

Smått & gott
Envikens hundklubb

Uppdaterad information finns här.


Problem med grävling?

Om ni har problem med grävling runt fastigheten

kan ni höra av er till styrelsen.Nyinflyttad?

Glöm inte att skicka in meddelande om ägarbyte till kassören, blankett finns på sidan "Bo i Enviken".


Angående ris och sly

Mindre skogsavfall från egen fastighet kan under vardagar lämnas vid uppläggningsplats Kojan.


Vill du bli grannsamverkansombud?

Envikens samfällighetsförening är ansluten till Grannsamverkan, ett samarbete med närpolisen med syfte att de boende tillsammans medverkar till ett tryggare boende med minskad vardagsbrottslighet.

Anslut dig gärna via appen, läs mer under fliken Grannsamverkan.


Bokning av tennisbanan

Nu kan du boka tider till tennisbanan i en bokningskalender. 

Alla medlemmar i samfälligheten har tillgång till banan när nyckel kvitterats ut.


Kalender

Lördag 23 mars kl. 11.00

Föreningsstämma